รับทำงาน Kiosk / Furniture

รับทำงาน Kiosk / Furniture

งานขึ้นรูปโลหะต่างๆ เช่น โครงตู้เฟอร์นิเจอร์, งาน Booth, งานตู้ Kiosk

ตัวอย่างผลงาน Kiosk / Furniture