รับทำป้ายกัดกรด

รับทำป้ายกัดกรด

ป้ายกัดกรดนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นป้ายที่ผลิตขึ้นจากโลหะต่างๆ เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดงและทองเหลือง โดยขั้นตอนของการผลิตให้เกิดเป็นป้ายกัดกรดนั้น เริ่มจากจะต้องนำป้ายโลหะชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการกัดโดยน้ำยาเคมีหลากหลายสูตร ซึ่งน้ำยาที่ใช้ในการกัดกรดบนป้ายนั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการกัดกร่อนและระยะเวลาในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการทำป้ายสแตนเลสกัดกรด โดยทั่วไปแล้วก็จะใช้น้ำยาประเภทกรดฟอสฟอริก หรือหากเป็นป้ายประเภทอลูมิเนียมก็จะต้องใช้น้ำยาเคมีอย่างกรดซัลฟูริกในการทำให้เกิดร่องลึกขึ้นที่ป้ายอลูมิเนียม

ส่วนสาเหตุที่ต้องทำป้ายกัดกรดนั้นก็เพราะว่าเนื้องานของป้ายประเภทกัดกรดจะมีร่องลึกจากแผ่นโลหะลงไปประมาณ 0.5 ไมครอน จากนั้นก็จะมีการลงสีไปในร่องลึกนั้นทำให้สีที่อยู่ภายในบริเวณที่ถูกกัดกรดยังคงอยู่ได้ถาวรกว่างานป้ายที่ไม่ผ่านการกัดกรดและลงสีลงไปนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วป้ายกัดกรดมักจะถูกนำไปใช้งานเกี่ยวกับการทำป้ายโลโก้ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ก็เพราะงานป้ายกัดกรดจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีให้กับองค์กรได้มากกว่าเพราะป้ายกัดกรดจะให้ความรู้สึกหรูหรา น่าเชื่อถือ และดูสมบูรณ์แบบกว่าป้ายโลโก้ปกติทั่วไป

ป้ายกัดกรดมีกี่ประเภท

ป้ายกัดกรดมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ป้ายสแตนเลสกัดกรด (Stainless Steel) คือป้ายที่ผลิตจากสแตนเลสธรรมดานำมากัดด้วยกรดเพื่อให้ดได้ลวดลายหรือตัวอักษรที่ต้องการและทำการลงสี

2. ป้ายสแตนเลสเงา (Mirror Stainless Steel) คือป้ายที่ผลิตจากสแตนเลสที่มีความเงาเป็นพิเศษเทียบเท่ากับกระจกเงา

3. ป้ายทองเหลืองกัดกรด (Brass) เป็นป้ายที่ผลิตจากแผ่นทองเลือง มีลักษณะคล้ายกับป้ายสแตนเลสทุกอย่างเพียงแต่มีสีเป็นสีทอง

4. ป้ายแสตนเลสแฮไลน์กัดกรด (Hairline stainless steel) มีลักษณะคล้ายกับป้ายสแตนเลสกัดกรดทุกอย่างแต่มีลักษณะเป็นเส้นๆ ที่เนื้อสแตนเลสจึงทำให้ป้ายดูมีความรูสึกที่แปลกออกไปจากป้ายแสตนเลสธรรมดา

ตัวอย่างผลงาน ป้ายกัดกรด